תכנית המלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות מחזור ח'- תשפ"א

תכנית המלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות

מחזור ח'- תשפ"א

 

טופס הגשת מועמדת – תשפ"א

תקנון המלגה, הנחיות וטופסי הגשה