משרה תקנית בתחום מחקר החסידות והקבלה במחלקה למחשבת ישראל

הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן
מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בתחום מחקר החסידות והקבלה
המשרה פתוחה למועמדים/ות בכל הדרגות בעלי/ות תואר דוקטור Ph.d.,

פרטים נוספים