מלגות "שיח שלום" לתלמיד מוסמך ודוקטורט תש"ף

פרוייקט "שיח שלום" מבקש לעודד כתיבת עבודות מוסמך ודוקטורט הנוגעות במושג השלום במובן הרחב של מושג זה, ומאפשרות יצירת שיח חלופי לתחום יישוב הסכסוכים (על שלל הופעותיו).

פרויקט "שיח שלום" עומד על ההנחה שיש קשר עמוק בין תובנות המגיעות משדה הנחיית הקבוצות הדינמיות, הפסיכודרמה, השיח ההגותי, השיח הדתי בכלל והיהודי בפרט, ששורשיו בעולם הקבלה, החסידות  ותורת "אחדות ההפכים". כל אלה מהווים פתחים ליצירת שיח שלום עמוק וחדש.

 

"שיח שלום" מציע שתי מלגות דוקטורט ושתי מלגות מוסמך לשנת הלימודים תש"פ, עבור מי שנושא עבודתם נמצא בזיקה משמעותית עם הנושאים והמטרות שהוזכרו לעיל.

 

יש להגיש קורות חיים, הצעת מחקר (שאינה עולה על עמוד אחד), מכתב של עמוד המסביר את הזיקה לרעיונות שיח שלום ומכתב המלצה מטעם מדריך התיזה. 

את הבקשות והמסמכים יש לשלוח לדוא"ל: avinoam.rosenak@mail.huji.ac.il

עד כ"ד חשוון תש"פ, 22.11.2019

ועדה מקצועית של הנהלת "שיח שלום" תדון בבקשות.