קורסים וסילבוסים לשנת תש"ף

מרצה

קורס

פרופ' דניאל אברמס

קריאה בספר הזוהר (קריאת טקסטים)

ספר הבהיר: הספר הקבלי הראשון 

ספר הבהיר: הטקסט ופירושו 

פרופ' אבי אלקיים

מֻחי אל־דִּין אִבְּן עַרַבִּי וספרות הקבלה

מבוא לתורת הסוד העברית

ד"ר אילון אידלשטיין

מתודיקה בהוראת מחשבת ישראל

פרופ' חנוך בן-פזי

תולדות הפילוסופיה היהודית בעת החדשה  

פרנץ רוזנצוייג: בין התגלות לתיקון עולם

"הומניזם יהודי - תרבות עברית"

ד"ר יהודה הלפר

תולדות הפילוסופיה העתיקה: אריסטו

תולדות הפילוסופיה המוסלמית

בין מסורת למדע בכתבי אנאטולי

ד"ר צחי הרשקוביץ

ספרות המוסר הליטאית : דמויות, שיטות ורעיונות

מדינת ישראל בקרב המקובלים הציוניים

מדינת ישראל בקרב המקובלים הציוניים סמ' ב

הגות ותגובות רבניות דתיות במהלך השואה

הגות ותגובות רבניות דתיות לאחר השואה סמ' ב'

סוגיות יסוד בפילוסופיה של ההלכה

ד"ר אריאל מלאכי

דרכי מחקר וכתיבה אקדמית במחשבת ישראל

ד"ר ציפי קויפמן

ר' נחמן מברסלב ותורתו

בין מיסטיקה לאתיקה

ד"ר יעקב קולר

שינויים רדיקליים בתפיסת המשיחיות בהגות היהודית במאה ה - 19

קריאה באיגרות של שפינוזה

ויכוחים על עקרונות היהדות -  תחילת תנועת הרפורמה במסמכים מהמאה ה - 19

ספר מהות היהדות של הרב לאו בק

קריאת טקסטים בהגות היהודית מהמאה ה-17 עד המאה ה-19  

קריאת טקסטים בהגות היהודית במאה ה - 20

פרופ' דב שוורץ

תולדות הפילוסופיה היהודית מהמאה ה-10 עד המאה ה-15

עיונים במורה הנבוכים לרמב"ם

משנתו של הרב סולובייצי'ק

ד"ר מיכאל שניידר

חנוך מטטרון ואחרים

חנוך מטטרון ואחרים  סמ' ב

דמות האדם הראשון במיסטיקה היהודית