קורסים וסילבוסים לשנת תש"ף

פרופ' דניאל אברמס

ספר הבהיר: הספר הקבלי הראשון 

ספר הבהיר: הטקסט ופירושו 

קריאה בספר הזוהר (קריאת טקסטים)

ד"ר מיכל אוחנה הגות יהודית בצפון אפריקה
פרופ' אבי אלקיים

מֻחי אל־דִּין אִבְּן עַרַבִּי וספרות הקבלה

מבוא לתורת הסוד העברית

ד"ר ענת שפירא לביא במקום ד"ר אילון אידלשטיין

מתודיקה בהוראת מחשבת ישראל

פרופ' חנוך בן-פזי

תולדות הפילוסופיה היהודית בעת החדשה  

פרנץ רוזנצוייג: בין התגלות לתיקון עולם

"הומניזם יהודי - תרבות עברית"

פרופ' אלי הולצר בין מיסטיקה לאתיקה
ד"ר יהודה הלפר

תולדות הפילוסופיה העתיקה: אריסטו

תולדות הפילוסופיה המוסלמית

בין מסורת למדע בכתבי אנאטולי

ד"ר צחי הרשקוביץ

ספרות המוסר הליטאית : דמויות, שיטות ורעיונות

מדינת ישראל בקרב המקובלים הציוניים

מדינת ישראל בקרב המקובלים הציוניים סמ' ב

הגות ותגובות רבניות דתיות במהלך השואה

הגות ותגובות רבניות דתיות לאחר השואה סמ' ב'

סוגיות יסוד בפילוסופיה של ההלכה

ד"ר ג. וובר

פרוש לייבניץ לספר מורה הנבוכים

ד"ר אריאל מלאכי דרכי מחקר וכתיבה אקדמית במחשבת ישראל
ד"ר יעקב קולר

מבוא לפילוסופיה יהודית במאות ה- 17 עד המאה ה- 19

"עם ישראל הוא המשיח" שינוים -
רדיקליים בתפיסת המשיחיות בהגות היהודית במאה ה- 19

ויכוחים על עקרונות היהדות  - תחילת תנועת הרפורמה במסמכים מהמאה ה 19

ספר "מהות היהדות" של הרב לאו בק

מבוא לפילוסופיה יהודית במאות ה-20

קריאה באיגרות של שפינוזה

פרופ' דב שוורץ

תולדות הפילוסופיה היהודית מהמאה ה-10 עד המאה ה-15

עיונים במורה הנבוכים לרמב"ם

משנתו של הרב סולובייצי'ק

ד"ר מיכאל שניידר

חנוך מטטרון ואחרים

חנוך מטטרון ואחרים  סמ' ב

דמות האדם הראשון במיסטיקה היהודית