קול קורא - הכנס הבינלאומי השלישי ללימודי יהדות נובמבר 2019