רשימת מקבלי תואר ראשון ושני מפורסמת

המחלקה למחשבת ישראל

ראש המחלקה, צוות המרצים והמינהל

גאים לברך את הסטודנטים הבאים

לרגל קבלתם את התואר הראשון והשני

לשנה"ל תשע"ט

 

    גב' שירה מימון                  תואר ראשון

גב' איריס אלוש                 תואר שני

גב' ורטהימר רבקה            תואר שני

 גב' עתליה עומר                  תואר שני

מר טל שלומי                      תואר שני

 

עלו והצליחו !!!