פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה להצעות מחקר ולעבודות גמר לתואר השני והשלישי

הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה מכריזה על הענקת פרס בגובה 5000 ₪ לשנת תשע"ט:
הפרס יוענק להצעות מחקר ולעבודות גמר לתואר השני והשלישי בתחום יהדות מצרים בכל התקופות ובכל תחומי המחקר

 

פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה להצעות מחקר ולעבודות גמר לתואר השני והשלישי

להגשה עד ה 16.06.2019