תכנית סנדוויץ- תש"פ: מלגות לדוקטורנטים בינלאומיים

המועצה להשכלה גבוהה ממשיכה בתוכנית שהתחילה השנה – תוכנית סנדויץ - במסגרתה ניתנות מלגות לדוקטורנטים בינלאומיים המגיעים לישראל לתקופה של עד שנה במהלך לימודי התואר השלישי שלהם.

התוכנית מיועדת לשנת הלימודים הבאה, תש"פ. פרטים נוספים בקובץ המצורף.

תוכנית סנדוויץ

את המידע יש להגיש עד יום ראשון, 23.6

לפרופ' רחל דקל, הראש האקדמי של בית הספר הבינלאומי

Rachel.Dekel@biu.ac.il