ברכות לד"ר ציפי קויפמן וד"ר צחי הרשקוביץ לקבלת דרגה מרצה בכיר

המחלקה למחשבת ישראל

ראש המחלקה, צוות המרצים והמינהל 

שמחים לברך את

ד"ר צחי הרשקוביץ

וד"ר ציפי קויפמן

על הקידום לדרגת  מרצה בכיר

עלו והצליחו

מאיתנו בהוקרה

כל חברי המחלקה