ברכות לזוכת פרס הרקטור תשע"ט צופית אנטמן

המחלקה למחשבת ישראל

ראש המחלקה, צוות המרצים והמינהל 

שמחים לברך את

 גב' צופית אנטמן

על זכייתה בפרס הרקטור לשנה"ל תשע"ט

עלי והצליחי

מאיתנו בהוקרה

כל חברי המחלקה