הזמנה לכנס לוגיקה אריסטוטלית בימי הבינים 02-04/06.2019