הזמנה לסמינריון מחלקתי 25.2.2019

הסמינריון המחלקתי מארח את:

Dr. Philipp von Wussow

Goethe University Frankfurt/Main
 

בנושא:
A Brief History of German-Jewish Philosophy

in the 20th Century

 

יום שני, כ' באדר א' תשע"ט - 25 בפברואר 2019

בשעה 12:00

בניין יעקובוביץ': אתיקה, פילוסופיה ומחשבת ישראל, (1002) אולם 01 
 

על הסטודנטים לתארים מתקדמים (שני ושלישי) חלה חובת השתתפות !