הזמנה לסמינר מחקרי וחווייתי לצפונה של ספרד ערש הולדתה של הקבלה,