הנחיות לרישום באילנט לקראת לימודי התואר הראשון תשע"ט

 

הנחיות לרישום באילנט לקראת לימודי התואר הראשון

במחלקה למחשבת ישראל לשנה"ל תשע"ט

 

סטודנט/ית יקר/ה שלום רב.

להלן מספר הערות חשובות לקראת הרישום האינטרנטי.

יש לעיין במבוא של המחלקה למחשבת ישראל המופיע בספר "פרטים מידעיים ומערכת שעות" (הידיעון / ספר המערכת), שהתפרסם בשנה בה התקבלת ללימודים במחלקה למחשבת ישראל. 

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת שלוש שנות לימוד.

בכל שנה עליכם ללמוד לפי הדרישה - קורסי חובה + קורסי בחירה    וסמינריונים - ניתן ללמוד החל משנה ב' והלאה.

חובה עליכם להשתתף בכל קורסי החובה של אותה שנה, כיון שהם מהווים תנאי להשתתפות בסמינריונים וקורסים מתקדמים. 

חובותיך לתואר מופיעים בידיעון הרלוונטי לאותה שנה שבה התקבלת למחלקה למחשבת ישראל.

החל משנה"ל תשע"ט – רוב המבואות נלמדים ביום ב' והקןרסים הם שנתיים = 2 ש"ש.          

ציון  60 -  הוא ציון עובר בכל הקורסים הנלמדים במחלקה למחשבת ישראל. 

 

לתלמידי שנה א'

 

1.  בשנה א' עליכם להירשם לכל קורסי החובה הרשומים מטה, ורק לאחר מכן, ניתן להירשם לקורסי בחירה מתקדמים    

      שנמצאים באשכול קורסי הבחירה לשנים ב-ג.  

 

מצ"ב רשימת קורסי החובה לשנה א' –

30024 -  דרכי מחקר וכתיבה אקדמית במחשבת ישראל / ד"ר א. מלאכי = 2 ש"ש 

30101 -  תולדות הפילוסופיה היהודית מהמאה ה - 10 עד המאה ה - 15  / פרופ' ד. שוורץ = 2 ש"ש

30159 -  מבוא לתורת הסוד העברית / ד"ר א. אלקיים = 2 ש"ש

30213 -  קריאה בספר הזוהר / פרופ' ד. אברמס = 2 ש"ש / 30124 - קריאת טקסטים בהגות היהודית בימה"ב = 2 ש"ש 

30055 -  מבוא לפילוסופיה יהודית במאה ה - 17 עד המאה ה - 19 / ד"ר י. קולר = 1 ש"ש

 

קורסים אלו, הינם תנאי קדם לרישום לכל הסמינריונים הנלמדים החל משנה ב' והלאה.   

 

30201 -  תולדות הפילוסופיה היהודית בעת החדשה / פרופ' ח. בן-פזי = 2 ש"ש החל משנה ב' ומעלה לאחר שהסטודנט

               למד את הקורס 30101 - תולדות הפילוסופיה היהודית בימה"ב וקיבל עליו ציון 60 לפחות.

 

2.  הינכם רשאים להירשם לכמחצית מהשעות של קורסי הבחירה הנדרשים לתואר במסלול אותו אתם לומדים.

 

מכסת השעות הנדרשות לתואר הראשון 

 

סה"כ נ"ז (נקודות זכות) הנדרשות לתואר ראשון :

*   דו ראשי מובנה              -  25  נ"ז (שקיים שיתוף פעולה עם מחלקה אחרת)

*   דו-ראשי לא מובנה        -  27  נ"ז (שלא קיים שיתוף פעולה עם מחלקה אחרת)

 

חישוב הנקודות וסיכומן 

חישוב נקודות הזכות מתבצע על ידי סיכום כל הקורסים שנלמדו המזכים בנ"ז.

 

קורס סמסטריאלי בהיקף של  2  ש"ש   =  1  נ"ז

קורס שנתי בהיקף של  2  ש"ש               =  2  נ"ז

 

*  בבחירת הקורסים יש לשים לב לדרישות תנאי הקדם. 

 

*  אין אישורי חפיפה על הקורסים במחלקה, אלא באישור מיוחד של רה"מ. 

*  לאחר הרישום עליך לבדוק שאכן נרשמת בפועל לכל הקורסים שבהם חוייבת ושאליהם התכוונת להירשם.

 

 עליכם/ן להרשם לקורסים לפי הדרישות המחלקתיות במערכת האילנט. במידה ויש בעיה כלשהיא, אנא פנו למזכירות המחלקה ונשתדל לענות לפנייתכם במספר הטלפון, מספר הפקס ובכתובת המייל המצורפת.    

 

שנה א'   

 

1.   קורסי החובה שלא התקיימו ו/או שלא שובצתם אליהם בשנה"ל תשע"ט - יהיה עליכם להשלים אותם במהלך  

      הלימודים. 

 

2.    סטודנטים הלומדים מקצוע דו-ראשי מובנה או לא מובנה במחלקה למחשבת ישראל - 

       הינכם רשאים להרשם כבר בשנה א'  לכמחצית מקורסי הבחירה (עד 5 נ"ז).

       סה"כ – על הסטודנט לסיים 12 ש"ש של קורסי בחירה סימסטריאליים.    

3.   במידה ונתקלתם בקורס חובה שהוא כבר סגור - אנא פנו למחלקה טלפונית או במייל (כפי שמופיע לעיל).

 

מחדשי לימודים    

מחדשי לימודים מחוייבים עפ"י תכנית הלימודים (הידיעון) של השנה שבה חידשו את לימודיהם.

 

שימו לב !

במידה ובאילנט לא עולה לכם תכנית הלימודים המתאימה לאותה שנה שבה אתם עורכים את הרישום, עליכם לדאוג להגיע אל המחלקה בחלון הזמן שנקבע לכם או ליצור קשר טלפוני ו/או לשלוח מייל לכתובת הרשומה לעייל על מנת לבצע את הרישום ע"י מזכירת המחלקה.  

 

שנה ב'

 

1.   עליכם לסיים את קורסי החובה של שנים א' ו - ב' .         

      

2.   ניתן להירשם לקורסי בחירה להשלמת מכסת השעות לתואר (עיינו לעיל בסעיף "מכסת השעות הנדרשות לתואר  

      ראשון").

 

3.   שימו לב, אין להירשם לקורסי בחירה מעבר למכסת השעות הנדרשת לתואר.

       כל קורס נוסף כרוך בתשלום (ניתן ללמוד את קורסי הבחירה גם בשנה ג').

 

 סטודנטים ותיקים (שנה ב' ומעלה)  

1.   סטודנטים שהחלו את לימודיהם במסלול המשני לפני שנת הלימודים תשע"ט, יוכלו להשלים את החובות שנותרו

      להם בשנה"ל תשע"ט. 

 

2.   סטודנטים שעברו ממחלקה מסוימת למחלקה למחשבת ישראל מחוייבים עפ"י תכנית הלימודים (הידיעון)

      של השנה שבה התקבלו למחלקה למחשבת ישראל.    

3.   קורסי הבחירה והסמינריונים מתעדכנים משנה לשנה, לכן, הקורסים הרלוונטיים הם אלו המופיעים בידיעון

       לשנה"ל תשע"ט.

 

 

       ז"א ייתכן שסמינריון / קורס בחירה יעלה לכם ברשימה באילנט, אך לא תוכלו להירשם אליו כי בשנה זו הוא אינו   

       מופיע ברשימת קורסי הבחירה / סמינריונים של המחלקה למחשבת ישראל.  

 

4.   ניתן יהיה להירשם לסמינריון החל משנה ב' - רק לאחר שנלמדו כל קורסי החובה המופיעים באשכול קורסי החובה.

 

שנה ג' 

 

1.   עליכם לבדוק שסיימתם את כל קורסי החובה עפ"י תוכנית הלימודים המחייבת אתכם (עיינו סעיפים 1 ו – 2  

      לסטודנטים ותיקים). במידה וחסרות לכם שעות (נ"ז) למכסת השעות לתואר,  יש להשלימן ע"י קורסי בחירה

      (ראה לעיל סעיף "מכסת השעות הנדרשות לתואר ראשון").

 

2.   סטודנטים המסיימים את כל חובותיהם לתואר בשנה"ל תשע"ט ואחד מקורסי החובה במגמה לא מתקיים, ירשמו

       לקורס בחירה במקום (בהיקף השעות של קורס החובה שלא מתקיים).

 

3.   במידה והמערכת לא מאפשרת לכם להירשם למספר קורסי הבחירה הנדרשים לכם למכסת הנקודות זכות לסיום    

      התואר, עליכם ליצור קשר עם המחלקה באמצעות המייל המצ"ב. 

      חישוב מספר הנקודות לתואר הוא על אחריות הסטודנט !  

 

4.   חובת סמינריונים : 

       מקצוע ראשי - 4  סמינריונים סימסטריאליים =  4  ש"ש

 

שאלות בנושא תכנית הלימודים והרישום דרך מערכת אילנט, תלש-קל ושומע חופשי ניתן להפנות למייל המצ"ב :     

Eynat.zuckerman@biu.ac.il 

Jewish-PhilosophyDept@mail.biu.ac.il  

 

מס' הטלפון במשרד - 03-5318421

                                     03-5318257  

מס' הפקס במשרד   - 03-7384102

מיקום המחלקה - בניין פילוסופיה - 1002 , קמפוס צפוני קומת הכניסה חדר מס' 2 .

 

בברכת הצלחה,

ד"ר אברהם אלקיים  

רה"מ למחשבת ישראל