קורסים וסילבוסים לשנת תשע"ט

שם המרצה

שם הקורס

אברמס דניאל

הקבלה בביזנטיון - ספר הפליאה

הקבלה בביזנטיון - ספר הקנה

קריאה בספר הזוהר

אידלשטיין אילון

מתודיקה בהוראת מחשבת ישראל ב'

אלקיים אבי

גילויים מן השמיים בתורת הסוד העברית

בין פילוסופיה ומיסטיקה: עיון בקל"ח פתחי חכמה לרמח"ל

מבוא לתורת הסוד

בן-פזי חנוך

עמנואל לוינס: אתיקה והפילוסופיה של היהדות

החשיבה הדיאלוגית לוינס, בובר וסולובייצי'ק

תולדות הפילוסופיה היהודית בעת החדשה  

הרשקוביץ יצחק

דיוויניזם וביבליומאנטיקה ביהדות: מהאורים ותומים עד גורל הגר"א

בעקבות האוצר התרבותי האבוד – אוצרות רוח יהודיים שאבדו בשואה ומשמעותם

ספרות השו"ת כמקור בסוגיות פילוסופיות

מעמדה הדתי של מדינת ישראל

קבלה והלכה

תורתם ההגותית של חכמי חברון

מלאכי אריאל

דרכי מחקר וכתיבה אקדמית במחשבת ישראל

קויפמן ציפי

ראשית החסידות : הבעש"ט דמותו והגותו

נשים ונשיות בחסידות

ליקוטי מוהר"ן בין אכסיסטנציאליזם למיסטיקה

קולר יעקב

פילוסופיית הרמב"ם בהגות היהודית המודרנית: משפינוזה עד להרמן כהן

הגות ההשכלה הברלינאית אחרי מנדלסון: הוגים וחיבוריהם ( 1780-1800 )

מבוא לפילוסופיה יהודית במאה ה-17 עד המאה ה-19  

שוורץ דב

חב"ד : בין תיאוסופיה לפילוסופיה

הגותו של הרמב"ם

הגותו של ר' יהודה הלוי

השפעת חסידות חב"ד על ההגות היהודית האורתודוכסית

במאה ה - 20

תולדות הפילוסופיה היהודית מהמאה ה – 10 עד המאה ה - 15

שניידר מיכאל

אברהם אבינו באגדה ובמיסטיקה

משה רבינו באגדה ובמיסטיקה

מסורות הסוד במדרשי חז"ל

תיאולוגיה של ספר היצירה

הספרות האפוקליפטית   

ספרות ההיכלות והמרכבה

המקדש במיסטיקה היהודית 

בני אדם ומלאכים