חמישים שנה למלחמת ששת הימים היבטים תיאולוגיים

7 יוני 2017, י"ג סיוון תשע"ז - 09:00 - 17:30