המסתורין של השפה העברית

20 מרץ 2017, כ"ב אדר תשע"ז - 16:00 - 17:30

ד"ר אבי אלקיים משוחח עם פרופ' אליוט וולפסון 

המחלקה למדע דתות אוניברסיטת קליפורניה, סנטה ברברה

 

על המסתורין של השפה העברית

בניין 1002/201