ד"ר יונתן בן הראש, אוניברסיטה העברית "הפולמוס האנטי נוצרי בזוהר"

22 מאי 2017, כ"ו אייר תשע"ז - 14:00 - 16:00

בניין 1002 אולם 01