ד"ר מרים קיי פלדמן, האוניברסיטה העברית The Maharal and the Matrix: Contemporary Jewish Theological Approaches to Technology

3 אפריל 2017, ז' ניסן תשע"ז - 14:00 - 16:00

מפגשי הסמינר מתקיימים בבניין 1002 חדר 01