רשימת קורסי השלמה לתואר שלישי תשע"ח

רשימת קורסי השלמה

לסטודנטים הבאים ללימודי התואר השלישי

סה"כ -  14 ש"ש

30101 -  תולדות הפילוסופיה היהודית מרס"ג עד הרמב"ם = 1 ש"ש

30109 -  מבוא לתורת הסוד הקדומה = 1 ש"ש

30113 -  תולדות הפילוסופיה העתיקה א : אפלטון = 1 ש"ש

30115 -  מבוא למחשבת ישראל = 2 ש"ש

30116  -  מבוא לקבלה - סוד ספר הבהיר = 1 ש"ש

30136 -  תולדות הפילוסופיה היהודית מהרמב"ם עד דור הגירוש = 1 ש"ש

30137 -  מבוא לספר תיקוני הזוהר = 1 ש"ש

30213 -   מבוא לספר הזוהר = 1 ש"ש

30227 -  תולדות הפילוסופיה המוסלמית = 1 ש"ש

30501 -  מבוא לפילוסופיה יהודית בעת החדשה במאות ה - 18 - 19  = 1 ש"ש

30503 -  מבוא לפילוסופיה יהודית בעת החדשה במאה ה - 20 = 1 ש"ש

 +  2   ש"ש סמינריונים