סמינר מחלקתי פרופ' מיכה גוטליב

9 ינואר 2017, י"א טבת תשע"ז - 14:00 - 16:00

פרופסור מיכה גוטליב, האוניברסיטה של ניו יורק
 "Bible Translation and the Fracture of German Judaism"
                            י"א בטבת 9 בינואר