סממינר מחלקתי נדב ברמן - שיפמן, האוניברסיטה העברית

19 דצמבר 2016, י"ט כסלו תשע"ז - 14:00 - 16:00

נדב ברמן - שיפמן, האוניברסיטה העברית

"הרב אליעזר ברקוביץ ודחיית המסדנות והספקנות הרדיקליות: האמונה הפרגמטית באל" 

י"ט בכסלו 19 בדצמבר