סמינר מחלקתי פרופ' משה אידל "שלושה מימדים בחקר הגות היהודית: הצעה מיתודולוגית"

14 נובמבר 2016, י"ג חשוון תשע"ז - 14:00 - 16:00

פרופסור משה אידל, האוניברסיטה העברית

"שלושה מימדים בחקר הגות היהודית: הצעה מיתודולוגית" 

י"ג בחשון 14 בנובמבר