גוונים של מחשבה קבוצת חשיבה פילוסופית של המחלקה למחשבת ישראל

קבוצת חשיבה פילוסופית של המחלקה למחשבת ישראל

קול קורא

אנו שמחים לבשר לכל הסטודנטיות והסטודנטים שוחרות ושוחרי הדעת של המחלקה למחשבת ישראל הלומדים לתואר שני ושלישי על הקמתה של קבוצת חשיבה פילוסופית בשם: גוונים של מחשבה. קבוצה זו שמה לה למטרה לקיים מפגשים של שיח פילוסופי מחשבתי פורה ומפרה סביב נושא מרכזי אחד. השנה נבחר הנושא: דת ותרבות השפעות הדדיות

המפגשים יתמקדו בשימת לב למכלול ההיבטים הקשורים להשפעות שבין דת ותרבות כגון ההיבט הפילוסופי, הסוציולוגי, המשפטי, הפמיניסטי ועוד. אנו מאמינים שיצירת מעגלי שיח בגיוון מחשבתי יהיה מקור פורה לחשיבה פילוסופית, להעמקה ולהרחבת הדעת והמחשבה, ויתרום תרומה של ממש לצמיחה ולהתפתחות המחשבתית.

בכל חודש יתקיימו שני מפגשים אשר יוקדשו לנושא אחד. במפגש הראשון יוזמן חוקר מרכזי שזהו תחום מומחיותו. במפגש השני הקבוצה תתחלק לתתי קבוצות כל קבוצה תנהל שיח ותביא את הגיגיה למליאה. הגיגים יפורסמו באתר של המחלקה למחשבת ישראל.

ד"ר אבי אלקיים, ראש המחלקה למחשבת ישראל, מעודד ותומך בקיומו של מיזם פילוסופי חשוב זה. לשם כך היקצה לפרויקט זה משאבים מקרן מ.ג. לוין אשר תזכה את המשתתפים בקבוצת גוונים של מחשבה במלגה על סך ₪ 2000 כל אחד.

המפגשים יתקיימו בימי שני אחת לשבועיים בין השעות 21:30-19:00 . מספר המקומות מוגבל לשלושים סטודנטים בלבד.

היוזמים:

יפה נפתלי מצרי, אלי נגר, שרית בלונדר, טלי עומר, יעל צ'רני

פרטים והרשמה:

יפה נפתלי מצרי טל. 052-2809177

או אצל מזכירת החוג למחשבת ישראל עינת צוקרמן