י"א שבט ה'תשפ"א
השבוע של ה ינואר 24 2021

זמן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כל היום
יא 24
 
יב 25
 
יג 26
 
 
טו 28
 
טז 29
 
יז 30
 
20:00