סיוון-תמוז תשפ"איוני 2021

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
23
 
 
כא 1
 
כב 2
 
כג 3
 
כד 4
 
כה 5
 
24
כו 6
 
כז 7
 
כח 8
 
כט 9
 
ל 10
 
א 11
 
ב 12
 
25
ג 13
 
ד 14
 
ה 15
 
ו 16
 
ז 17
 
ח 18
 
ט 19
 
26
י 20
 
יא 21
 
יב 22
 
יג 23
 
יד 24
 
טו 25
 
טז 26
 
27
יז 27
 
יח 28
 
יט 29
 
כ 30