אייר-סיוון תשפ"אמאי 2021

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
18
 
 
 
 
 
 
יט 1
 
19
כ 2
 
כא 3
 
כב 4
 
כג 5
 
כד 6
 
כה 7
 
כו 8
 
20
כז 9
 
כח 10
 
כט 11
 
א 12
 
ב 13
 
ג 14
 
ד 15
 
21
ה 16
 
ו 17
 
ז 18
 
ח 19
 
ט 20
 
י 21
 
יא 22
 
22
יב 23
 
יג 24
 
יד 25
 
טו 26
 
טז 27
 
יז 28
 
יח 29
 
23
יט 30
 
כ 31