ניסן-אייר תשפ"אאפריל 2021

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
14
 
 
 
 
יט 1
 
כ 2
 
כא 3
 
15
כב 4
 
כג 5
 
כד 6
 
כה 7
 
כו 8
 
כז 9
 
כח 10
 
16
כט 11
 
ל 12
 
א 13
 
ב 14
 
ג 15
 
ד 16
 
ה 17
 
17
ו 18
 
ז 19
 
ח 20
 
ט 21
 
י 22
 
יא 23
 
יב 24
 
18
יג 25
 
יד 26
 
טו 27
 
טז 28
 
יז 29
 
יח 30