טבת-שבט תשפ"אינואר 2021

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
 
 
 
 
 
יז 1
 
יח 2
 
2
יט 3
 
כא 5
 
כב 6
 
כג 7
 
כד 8
 
כה 9
 
3
כו 10
 
כז 11
 
כח 12
 
כט 13
 
א 14
 
ב 15
 
ג 16
 
4
ד 17
 
ה 18
 
ו 19
 
ז 20
 
ח 21
 
ט 22
 
י 23
 
5
יא 24
 
יב 25
 
יג 26
 
טו 28
 
טז 29
 
יז 30
 
6
יח 31