אב-אלול תש"פאוגוסט 2020

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
31
 
 
 
 
 
 
יא 1
 
32
יב 2
 
יג 3
 
יד 4
 
טו 5
 
טז 6
 
יז 7
 
יח 8
 
33
יט 9
 
כ 10
 
כא 11
 
כב 12
 
כג 13
 
כד 14
 
כה 15
 
34
כו 16
 
כז 17
 
כח 18
 
כט 19
 
ל 20
 
א 21
 
ב 22
 
35
ג 23
 
ד 24
 
ה 25
 
ו 26
 
ז 27
 
ח 28
 
ט 29
 
36
י 30
 
יא 31