תמוז-אב תש"פיולי 2020

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
27
 
 
 
ט 1
 
י 2
 
יא 3
 
יב 4
 
28
יג 5
 
יד 6
 
טו 7
 
טז 8
 
יז 9
 
יח 10
 
יט 11
 
29
כ 12
 
כא 13
 
כב 14
 
כג 15
 
כד 16
 
כה 17
 
כו 18
 
30
כז 19
 
כח 20
 
כט 21
 
א 22
 
ב 23
 
ג 24
 
ד 25
 
31
ה 26
 
ו 27
 
ז 28
 
ח 29
 
ט 30
 
י 31