סיוון-תמוז תש"פיוני 2020

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
23
 
ט 1
 
י 2
 
יא 3
 
יב 4
 
יג 5
 
יד 6
 
24
טו 7
 
טז 8
 
יז 9
 
יח 10
 
יט 11
 
כ 12
 
כא 13
 
25
כב 14
 
כג 15
 
כד 16
 
כה 17
 
כו 18
 
כז 19
 
כח 20
 
26
כט 21
 
ל 22
 
א 23
 
ב 24
 
ג 25
 
ד 26
 
ה 27
 
27
ו 28
 
ז 29
 
ח 30