אייר-סיוון תש"פמאי 2020

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
18
 
 
 
 
 
ז 1
 
ח 2
 
19
ט 3
 
י 4
 
יא 5
 
יב 6
 
יג 7
 
יד 8
 
טו 9
 
20
טז 10
 
יז 11
 
יח 12
 
יט 13
 
כ 14
 
כא 15
 
כב 16
 
21
כג 17
 
כד 18
 
כה 19
 
כו 20
 
כז 21
 
כח 22
 
כט 23
 
22
א 24
 
ב 25
 
ג 26
 
ד 27
 
ה 28
 
ו 29
 
ז 30
 
23
ח 31