שבט-אדר תש"פפברואר 2020

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
5
 
 
 
 
 
 
ו 1
 
6
ז 2
 
ח 3
 
ט 4
 
י 5
 
יא 6
 
יב 7
 
יג 8
 
7
יד 9
 
טו 10
 
טז 11
 
יז 12
 
יח 13
 
יט 14
 
כ 15
 
8
כא 16
 
כב 17
 
כג 18
 
כד 19
 
כה 20
 
כו 21
 
כז 22
 
9
כח 23
 
כט 24
 
ל 25
 
א 26
 
ב 27
 
ג 28
 
ד 29