א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
ד 1
 
ה 2
 
ו 3
 
ז 4
 
ח 5
 
ט 6
 
י 7
 
יא 8
 
יב 9
 
יג 10
 
יד 11
 
טו 12
 
טז 13
 
יז 14
 
יח 15
 
יט 16
 
כ 17
 
כא 18
 
כב 19
 
כג 20
 
כד 21
 
כה 22
 
כו 23
 
כז 24
 
כח 25
 
כט 26
 
א 27
 
ב 28
 
ג 29
 
ד 30
 
ה 31
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
 
 
ו 1
 
ז 2
 
ח 3
 
ט 4
 
י 5
 
יא 6
 
יב 7
 
יג 8
 
יד 9
 
טו 10
 
טז 11
 
יז 12
 
יח 13
 
יט 14
 
כ 15
 
כא 16
 
כב 17
 
כג 18
 
כד 19
 
כה 20
 
כו 21
 
כז 22
 
כח 23
 
כט 24
 
ל 25
 
א 26
 
ב 27
 
ג 28
 
ד 29
 
א ב ג ד ה ו ש
ה 1
 
ו 2
 
ז 3
 
ח 4
 
ט 5
 
י 6
 
יא 7
 
יב 8
 
יג 9
 
יד 10
 
טו 11
 
טז 12
 
יז 13
 
יח 14
 
יט 15
 
כ 16
 
כא 17
 
כב 18
 
כג 19
 
כד 20
 
כה 21
 
כו 22
 
כז 23
 
כח 24
 
כט 25
 
א 26
 
ב 27
 
ג 28
 
ד 29
 
ה 30
 
ו 31
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
ז 1
 
ח 2
 
ט 3
 
י 4
 
יא 5
 
יב 6
 
יג 7
 
יד 8
 
טו 9
 
טז 10
 
יז 11
 
יח 12
 
יט 13
 
כ 14
 
כא 15
 
כב 16
 
כג 17
 
כד 18
 
כה 19
 
כו 20
 
כז 21
 
כח 22
 
כט 23
 
ל 24
 
א 25
 
ב 26
 
ג 27
 
ד 28
 
ה 29
 
ו 30
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
 
ז 1
 
ח 2
 
ט 3
 
י 4
 
יא 5
 
יב 6
 
יג 7
 
יד 8
 
טו 9
 
טז 10
 
יז 11
 
יח 12
 
יט 13
 
כ 14
 
כא 15
 
כב 16
 
כג 17
 
כד 18
 
כה 19
 
כו 20
 
כז 21
 
כח 22
 
כט 23
 
א 24
 
ב 25
 
ג 26
 
ד 27
 
ה 28
 
ו 29
 
ז 30
 
ח 31
 
 
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
ט 1
 
י 2
 
יא 3
 
יב 4
 
יג 5
 
יד 6
 
טו 7
 
טז 8
 
יז 9
 
יח 10
 
יט 11
 
כ 12
 
כא 13
 
כב 14
 
כג 15
 
כד 16
 
כה 17
 
כו 18
 
כז 19
 
כח 20
 
כט 21
 
ל 22
 
א 23
 
ב 24
 
ג 25
 
ד 26
 
ה 27
 
ו 28
 
ז 29
 
ח 30
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
ט 1
 
י 2
 
יא 3
 
יב 4
 
יג 5
 
יד 6
 
טו 7
 
טז 8
 
יז 9
 
יח 10
 
יט 11
 
כ 12
 
כא 13
 
כב 14
 
כג 15
 
כד 16
 
כה 17
 
כו 18
 
כז 19
 
כח 20
 
כט 21
 
א 22
 
ב 23
 
ג 24
 
ד 25
 
ה 26
 
ו 27
 
ז 28
 
ח 29
 
ט 30
 
י 31
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
 
 
יא 1
 
יב 2
 
יג 3
 
יד 4
 
טו 5
 
טז 6
 
יז 7
 
יח 8
 
יט 9
 
כ 10
 
כא 11
 
כב 12
 
כג 13
 
כד 14
 
כה 15
 
כו 16
 
כז 17
 
כח 18
 
כט 19
 
ל 20
 
א 21
 
ב 22
 
ג 23
 
ד 24
 
ה 25
 
ו 26
 
ז 27
 
ח 28
 
ט 29
 
י 30
 
יא 31
 
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
יב 1
 
יג 2
 
יד 3
 
טו 4
 
טז 5
 
יז 6
 
יח 7
 
יט 8
 
כ 9
 
כא 10
 
כב 11
 
כג 12
 
כד 13
 
כה 14
 
כו 15
 
כז 16
 
כח 17
 
כט 18
 
א 19
 
ב 20
 
ג 21
 
ד 22
 
ה 23
 
ו 24
 
ז 25
 
ח 26
 
ט 27
 
י 28
 
יא 29
 
יב 30
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
יג 1
 
יד 2
 
טו 3
 
טז 4
 
יז 5
 
יח 6
 
יט 7
 
כ 8
 
כא 9
 
כב 10
 
כג 11
 
כד 12
 
כה 13
 
כו 14
 
כז 15
 
כח 16
 
כט 17
 
ל 18
 
א 19
 
ב 20
 
ג 21
 
ד 22
 
ה 23
 
ו 24
 
ז 25
 
ח 26
 
ט 27
 
י 28
 
יא 29
 
יב 30
 
יג 31
 
א ב ג ד ה ו ש
יד 1
 
טו 2
 
טז 3
 
יז 4
 
יח 5
 
יט 6
 
כ 7
 
כא 8
 
כב 9
 
כג 10
 
כד 11
 
כה 12
 
כו 13
 
כז 14
 
כח 15
 
כט 16
 
א 17
 
ב 18
 
ג 19
 
ד 20
 
ה 21
 
ו 22
 
ז 23
 
ח 24
 
ט 25
 
י 26
 
יא 27
 
יב 28
 
יג 29
 
יד 30
 
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
טו 1
 
טז 2
 
יז 3
 
יח 4
 
יט 5
 
כ 6
 
כא 7
 
כב 8
 
כג 9
 
כד 10
 
כה 11
 
כו 12
 
כז 13
 
כח 14
 
כט 15
 
א 16
 
ב 17
 
ג 18
 
ד 19
 
ה 20
 
ו 21
 
ז 22
 
ח 23
 
ט 24
 
י 25
 
יא 26
 
יב 27
 
יג 28
 
יד 29
 
טו 30
 
טז 31