תשרי-חשוון תש"פאוקטובר 2019

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
40
 
 
ב 1
 
ג 2
 
ד 3
 
ה 4
 
ו 5
 
41
ז 6
 
ח 7
 
ט 8
 
י 9
 
יא 10
 
יב 11
 
יג 12
 
42
יד 13
 
טו 14
 
טז 15
 
יז 16
 
יח 17
 
יט 18
 
כ 19
 
43
כא 20
 
כב 21
 
כג 22
 
כד 23
 
כה 24
 
כו 25
 
כז 26
 
44
כח 27
 
כט 28
 
ל 29
 
א 30
 
ב 31