אלול-תשרי תשע"ט-תש"פספטמבר 2019

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
36
א 1
 
ב 2
 
ג 3
 
ד 4
 
ה 5
 
ו 6
 
ז 7
 
37
ח 8
 
ט 9
 
י 10
 
יא 11
 
יב 12
 
יג 13
 
יד 14
 
38
טו 15
 
טז 16
 
יז 17
 
יח 18
 
יט 19
 
כ 20
 
כא 21
 
39
כב 22
 
כג 23
 
כד 24
 
כה 25
 
כו 26
 
כז 27
 
כח 28
 
40
כט 29
 
א 30