שבט-אדר-א' תשע"טפברואר 2019

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
5
 
 
 
 
 
כו 1
 
כז 2
 
6
כח 3
 
כט 4
 
ל 5
 
א 6
 
ב 7
 
ג 8
 
ד 9
 
7
ה 10
 
ו 11
 
ז 12
 
ח 13
 
ט 14
 
י 15
 
יא 16
 
8
יב 17
 
יג 18
 
יד 19
 
טו 20
 
טז 21
 
יז 22
 
יח 23
 
9
יט 24
 
כ 25
 
כא 26
 
כב 27
 
כג 28