כסלו-טבת תשע"טדצמבר 2018

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
48
 
 
 
 
 
 
כג 1
 
49
כד 2
 
כה 3
 
כו 4
 
כז 5
 
כח 6
 
כט 7
 
ל 8
 
50
א 9
 
ב 10
 
ג 11
 
ד 12
 
ה 13
 
ו 14
 
ז 15
 
51
ח 16
 
ט 17
 
י 18
 
יא 19
 
יב 20
 
יג 21
 
יד 22
 
52
טו 23
 
טז 24
 
יז 25
 
יח 26
 
יט 27
 
כ 28
 
כא 29
 
53
כב 30
 
כג 31