תמוז-אב תשע"חיולי 2018

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
27
יח 1
 
יט 2
 
כ 3
 
כא 4
 
כב 5
 
כג 6
 
כד 7
 
28
כה 8
 
כו 9
 
כז 10
 
כח 11
 
כט 12
 
א 13
 
ב 14
 
29
ג 15
 
ד 16
 
ה 17
 
ו 18
 
ז 19
 
ח 20
 
ט 21
 
30
י 22
 
יא 23
 
יב 24
 
יג 25
 
יד 26
 
טו 27
 
טז 28
 
31
יז 29
 
יח 30
 
יט 31