שבט-אדר תשע"חפברואר 2018

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
5
 
 
 
 
טז 1
 
יז 2
 
יח 3
 
6
יט 4
 
כ 5
 
כא 6
 
כב 7
 
כג 8
 
כד 9
 
כה 10
 
7
כו 11
 
כז 12
 
כח 13
 
כט 14
 
ל 15
 
א 16
 
ב 17
 
8
ג 18
 
ד 19
 
ה 20
 
ו 21
 
ז 22
 
ח 23
 
ט 24
 
9
י 25
 
יא 26
 
יב 27
 
יג 28