טבת-שבט תשע"זינואר 2017

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
ג 1
 
ה 3
 
ו 4
 
ז 5
 
ח 6
 
ט 7
 
2
י 8
 
יב 10
 
יג 11
 
יד 12
 
טו 13
 
טז 14
 
3
יז 15
 
יח 16
 
יט 17
 
כ 18
 
כא 19
 
כב 20
 
כג 21
 
4
כד 22
 
כה 23
 
כו 24
 
כז 25
 
כח 26
 
כט 27
 
א 28
 
5
ד 31