ערב השקת הספר גבולות אושוויץ- נזקי חובת הזכרון פרופ' שמואל טריגנו