פרסומים

 • פרופ' אפרים מאיר

  This book is the first greater attempt to construct a dialogical theology from a Jewish point of view. It contributes to an emerging new theology that promotes the interrelatedness of religions in which encounter, openness, and permanent learning are central. Meir analyses and critically discusses the writings of great contemporary Jewish dialogical thinkers and argues that the values of interreligious theology are moored in their thoughts.

 • ד"ר יעקב קולר

  Jewish Messianism in the Age of Emancipation: Reinterpretations between Davidic Kingship and Eschatological Socialism

  During the first half of the 19th century, traditional Jewish conceptions of the Messiah underwent a profound reinterpretation. In place of the vision of a messianic king, new ideas arose about an ideal world. G. Kohler demonstrates that this new reading of Jewish messianism did not originate from the works of the philosopher Hermann Cohen, but instead, had already arisen during the 1840s.

 • פרופ' דב שוורץ

  ספר חדש של פרופ' דב שוורץ בהוצאת אדרא - פרשנות, דרשנות ושכלתנות: מבחר מכתביו של ר' שם טוב אבן שפרוט. ר' שם טוב אִבן שפרוט היה הוגה ספרדי בשלהי המאה הארבע עשרה. הוא היה ער לאירועים של תקופתו כפי שניכר בנושאי חיבוריו. הוא היה מעורב בוויכוח עם הנצרות, בפרשנות המקרא והאגדה וברפואה וכירומנטיה. זה שנים רבות נחשב פירושו למורה הנבוכים "אוצר טוב" לאבוד. כעת התגלתה ראשיתו של הפירוש, והיא מובאת בחיבור זה. כן עסק ר' שם טוב בדרשנות, וקיצר את ספרו של ר' בחיי בן אשר "כד הקמח". לקיצור קרא "מניע הכד". ערכי מועדים מובאים בחיבור זה. 

  פרופ' דב...

 • פרופ' חנה כשר

  בימים אלו עומד לצאת ספרה של פרופ' חנה כשר עליון על כל הגויים: ציוני דרך בפילוסופיה היהודית בסוגיה העם הנבחר בספר חשוב זה בוחנת פרופ' חנה כשר את אחת הסוגיות המורכבות ביותר בתולדות המחשבה הפילוסופית היהודית לדורותיה, מרב סעדיה גאון ועד עמנואל לווינאס, והיא סוגיית רעיון בחירת עם ישראל ועליונותו על פני כל העמים. האם עם ישראל הוא 'העם הנבחר'? פרופ' כשר טוענת כי רעיון 'העם הנבחר' עולה בהגות היהודית לדורותיה כטענה תיאולוגית, אשר באה לידי ביטוי בקרב רצף של פילוסופים, אשר לא יכלו להתעלם מנוכחותו של רעיון מרכזי זה בכתבי הקודש. פרופ' כשר בוחנת שאלה זו גם...

 • פרופ' משה חלמיש

  מחקרים רבים הוקדשו להבנת ערכיה העיונײם של הקבלה החל בעולם האצילות וכלה בעולם העשײה והסטרא אחרא. ברם, מערכת העיון, האידאולוגיה הקבלית, גררה עמה השלכות מעשיות רבות, שהלכו ורבו ביותר למן המאה השש עשרה. הליכות רבות באורח החײם נקבעו, ולאט לאט תפסו מקומן בתרבות היומיומית הדתית. למעשה, עולם ההלכה מקבל את עיצובו מחדש באמצעות תכנים ואופני פעולה מספרות הקבלה שחדרו לתוכו, עד שהמבקש לתאר את התרבות הדתית היהודית בעת החדשה חײב לכלול באופקי ראײתו את ההתפתחות המיוחדת הזו.

  ספר זה נועד לתאר הן את היסודות ואבני הפינה הקבלײם הן את ההליכות הרבות שנקבעו או הושתתו על פיהם. בכך...