עינת צוקרמן

מזכירת המחלקה למחשבת ישראל
עינת צוקרמן
טלפון: 
פקס : 
דואר אלקטרוני :