תואר שני

במסגרת המחלקה למחשבת ישראל ניתן לבחור באחד משני מסלולי הלימוד הבאים לתואר שני בתנאי שמסיימים את התואר הראשון בממוצע של  78 :

  1. מסלול א'  -   עם תיזה
  2. מסלול ב'  -   ללא תיזה

    הדרישות למסלול א' עם תיזה :

א.

דרישות מוקדמות :

מתקבלים תלמידים בעלי תואר ראשון במחשבת ישראל ללא קורסי השלמה.

תלמידים שלמדו במחלקות אחרות יחויבו בקורסי השלמה.

 

ב.

מכסת השעות והסמינריונים :
16  ש"ש סימסטריאליות לפי החלוקה דלהלן :

 

    

 4  ש"ש

4  סמינריונים למ.א. - על התלמיד להגיש עבודה סמינריונית

 

12  ש"ש

12 קורסים סימסטריאליים סמינריונים או הרצאות למ.א.    

ג.

ידיעת שפות :

ידיעה של שפה זרה נוסף לשליטה באנגלית. השפה תיקבע בהתחשב בתחום ההתמחות, בתיאום עם המנחה ועם ראש המחלקה.

 

ד.

השתתפות חובה בסמינר מחלקתי ומפגשים קבועים עם המנחה.

 

ה.

כתיבת עבודת גמר : בהתאם לתקנון הכללי

 

ו.

מילוי דרישות ותקנות האוניברסיטה לתואר שני

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת :

http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N30,-N2017,-N30401 

 

 

הדרישות למסלול ב' ללא תיזה :

א.

דרישות מוקדמות :

מתקבלים תלמידים בעלי תואר ראשון במחשבת ישראל ללא קורסי השלמה.

תלמידים שלמדו במחלקות אחרות יחויבו בקורסי השלמה.

 

ב.

מכסת השעות והסמינריונים :

22   ש"ש סימסטריאליות לפי החלוקה דלהלן :

 

 

6   ש"ש

6 סמינריונים סימסטריאליים למ.א. (בסמינריונים אלה על התלמידים להגיש עבודה סמינריונית)

 

14  ש"ש

14 סמינריונים סימסטריאליים או הרצאות למ.א. (כלומר, לא קורסים כלליים)

 

2  ש"ש

  אפשרי גם קורס במחלקה אחרת שיקבע בהתאם לתחום ההתמחות באישור ראש המחלקה

ג.

השתתפות חובה בסמינר מחלקתי

 

ד.

מילוי דרישות ותקנות האוניברסיטה לתואר שני

 

 

 רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת :

http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N30,-N2017,-N30501 

 

תכנית למורים במחשבת ישראל לתואר שני במסלול ללא תיזה

המסלול מיועד למורים ואנשי חינוך בעלי תעודת הוראה, הלומדים לקראת תואר שני במחשבת ישראל עם דגש חינוכי. יתקבלו לתכנית : מועמדים בעלי תואר ראשון במדעי היהדות והרוח בממוצע  - 78 . 

מועמדים שסיימו תואר ראשון במדעי היהדות והרוח בהיקף משני או בעלי תואר B.Ed ביהדות, מחוייבים בהשלמות בהיקף של 12 ש"ש סימסטריאליות. 

בעלי תואר ראשון במקצועות אחרים יחוייבו בהשלמות בהיקף של 20  ש"ש סימסטריאליות. 

התכנית מותאמת לאנשי החינוך וכוללת :

שמיעת קורסים בהיקף של 22  ש"ש סימסטריאליות. 

חובת השתתפות בסדנת המורים (מחשבת ישראל במערכת החינוך)

קורס שנתי בלימודי יסוד ביהדות  (במקצוע שאיננו מחשבת ישראל )

הגשה של ארבע עבודות סמינריוניות     

 

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת :

http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N30,-N2017,-N30502 

 

מסלול משולב למ"א :

קיימת אפשרות להשתלב במהלך שנת הלימודים הראשונה או השנייה לתואר הראשון במסלול, שיעדו הוא סיום התואר השני. מסלול זה נמשך כ - 4  שנים בלבד, והוא מיועד לתלמידים שציוניהם הם :  

בגרות 90, פסיכומטרי 540.   

קבלה למסלול זה מותנית בראיון אישי עם ראש המחלקה.