תואר שני

במסגרת המחלקה למחשבת ישראל ניתן לבחור באחד משני מסלולי הלימוד הבאים לתואר שני בתנאי שמסיימים את התואר הראשון בממוצע של  78 :

  1. מסלול א'  -   עם תיזה
  2. מסלול ב'  -   ללא תיזה

 

הדרישות למסלול א' עם תיזה :

א.

דרישות מוקדמות :

מתקבלים תלמידים בעלי תואר ראשון במחשבת ישראל ללא קורסי השלמה.

תלמידים שלמדו במחלקות אחרות יחויבו בקורסי השלמה.

 

ב.

מכסת השעות והסמינריונים :

12  ש"ש סימסטריאליות לפי החלוקה הבאה :

 

    

  4  ש"ש

4  סמינריונים למ.א. - על התלמיד להגיש עבודה סמינריונית

           

  8  ש"ש

8  קורסים סימסטריאליים - הרצאות למ.א.    

 

 

 

ג.

ידיעת שפות :

ידיעה של שפה זרה נוסף לשליטה באנגלית. השפה תיקבע בהתחשב בתחום ההתמחות, בתיאום עם המנחה ועם ראש המחלקה.

 

ד.

השתתפות חובה בסמינר מחלקתי ומפגשים קבועים עם המנחה.

 

ה.

כתיבת עבודת גמר : בהתאם לתקנון הכללי

 

ו.

מילוי דרישות ותקנות האוניברסיטה לתואר שני

 

 

 

הדרישות למסלול ב' ללא תיזה :

א.

דרישות מוקדמות :

מתקבלים תלמידים בעלי תואר ראשון במחשבת ישראל ללא קורסי השלמה.

תלמידים שלמדו במחלקות אחרות יחויבו בקורסי השלמה.

 

 

ב.

מכסת השעות והסמינריונים :

 

18  ש"ש  סימסטריאליות לפי החלוקה הבאה:

 

  

6    ש"ש

6   סמינריונים סימסטריאליים למ.א. (בסמינריונים אלה על התלמידים להגיש עבודה סמינריונית)

 

12  ש"ש

12  הרצאות למ.א.

ג.

השתתפות חובה בסמינר מחלקתי

 

ד.

מילוי דרישות ותקנות האוניברסיטה לתואר שני

 

 

תכנית למורים במחשבת ישראל לתואר שני במסלול ללא תיזה

המסלול מיועד למורים ואנשי חינוך בעלי תעודת הוראה, הלומדים לקראת תואר שני במחשבת ישראל עם דגש חינוכי. יתקבלו לתכנית : מועמדים בעלי תואר ראשון במדעי היהדות והרוח בממוצע  - 78 .  

מועמדים למסלול : סטודנטים שהם - מורים/ מנהלי בתי ספר/ גננות שסיימו תואר ראשון וגם בעלי תואר B.E.D ביהדות, מחוייבים בהשלמות בהיקף של  10  ש"ש סימסטריאליות. 

התכנית מותאמת לאנשי החינוך וכוללת :

       18  ש"ש סימסטריאליות לפי החלוקה הבאה :   

      4  ש"ש    4  סמינריונים סימסטריאליים למ.א.(בסמינריונים אלה על התלמידים להגיש עבודה סמינריונית)

     12  ש"ש    12 הרצאות למ.א.

      2  ש"ש     2 הרצאות – חובת השתתפות בסדנת המורים – מ. ישראל במערכת החינוך

     קורס שנתי בלימודי יסוד ביהדות - באחד ממקצועות היהדות שאינם מחשבת ישראל- תנ"ך, תלמוד, תושבע"פ

                                                 והיסטוריה של עם-ישראל                                             

                               

מסלול משולב למ"א :

קיימת אפשרות להשתלב במהלך שנת הלימודים הראשונה או השנייה לתואר הראשון במסלול, שיעדו הוא סיום התואר השני. מסלול זה נמשך כ - 4  שנים בלבד, והוא מיועד לתלמידים שציוניהם הם :  

בגרות 90, פסיכומטרי 540.   

קבלה למסלול זה מותנית בראיון אישי עם ראש המחלקה