תואר ראשון

במסגרת המחלקה למחשבת ישראל יתנהלו הלימודים במקצוע הדו-ראשי  

הדרישות למחשבת ישראל -  תואר ראשון :

 

27  ש"ש למקצוע הדו-ראשי לפי הפירוט :

1.

101

תולדות הפילוסופיה היהודית מרס"ג עד הרמב"ם  

2.

109

מבוא לתורת הסוד הקדומה   

3.

113            

תולדות הפילוסופיה  העתיקה א : אפלטון

4.

115         

מבוא למחשבת ישראל

5.

116

מבוא לקבלה – סוד ספר הבהיר  

6.

136             

תולדות הפילוסופיה היהודית מהרמב"ם עד דור הגירוש

7.

137            

מבוא לספר תיקוני הזוהר   

8.

213

מבוא לספר הזוהר

9.

227

תולדות הפילוסופיה המוסלמית

10 .

501

מבוא לפילוסופיה יהודית בעת החדשה במאות ה - 19 – 18

 

11.        503              מבוא לפילוסופיה יהודית בעת החדשה במאה ה - 20      

12.                           4  סמינריונים סימסטריאליייים

13.                          11 קורסי בחירה סימסטריאליים

 

הוראות כלליות :

א.

המחלקה מקפידה על השתתפות בקורסים המדורגים לפי סדר שנות הלימוד, כמצוין בגוף התוכנית.

ב.

כל תלמיד משנה ב' ואילך, בנוסף להשתתפות פעילה בארבעה סמינריונים, חייב בכתיבת עבודה סמינריונית לכל קורס בו הוא משתתף.