תואר ראשון

במסגרת המחלקה למחשבת ישראל יתנהלו הלימודים במקצוע הדו-ראשי  

הדרישות למחשבת ישראל -  תואר ראשון :

25  ש"ש למקצוע הדו-ראשי מובנה לפי הפירוט :

1)

101

תולדות הפילוסופיה היהודית בימי הביניים

2)

109

מבוא לתורת הסוד

3)

113

תולדות הפילוסופיה העתיקה

4)

115           

מבוא למחשבת ישראל

5)

116

מבוא לקבלה - מספר הבהיר עד קבלת האר"י

6)

213             

קריאה בספר הזוהר

7)

227            

תולדות הפילוסופיה המוסלמית

8)

 

4  ש"ש של סמינריונים (החל משנה ב' ומעלה)

9)

 

קריאת טקסטים (2 ש"ש)   

10)

 

11  ש"ש של קורסי בחירה  

הוראות כלליות :

א.

המחלקה מקפידה על השתתפות בקורסים המדורגים לפי סדר שנות הלימוד, כמצוין בגוף התוכנית.

ב.

כל תלמיד משנה ב' ואילך, בנוסף להשתתפות פעילה בארבעה סמינריונים, חייב בכתיבת עבודה סמינריונית לכל קורס בו הוא משתתף. 

 27  ש"ש למקצוע הדו-ראשי לא מובנה לפי הפירוט :

1)

101

תולדות הפילוסופיה היהודית בימי הביניים

2)

109

מבוא לתורת הסוד

3)

113

תולדות הפילוסופיה העתיקה

4)

115           

מבוא למחשבת ישראל

5)

116

מבוא לקבלה - מספר הבהיר עד קבלת האר"י

6)

213             

קריאה בספר הזוהר

7)

227            

תולדות הפילוסופיה המוסלמית

8)

 

4  ש"ש של סמינריונים (החל משנה ב' ומעלה)

9)

 

קריאת טקסטים (2 ש"ש)   

10)

 

13  ש"ש של קורסי בחירה  

הוראות כלליות :

א.

המחלקה מקפידה על השתתפות בקורסים המדורגים לפי סדר שנות הלימוד, כמצוין בגוף התוכנית.

ב.

כל תלמיד משנה ב' ואילך, בנוסף להשתתפות פעילה בארבעה סמינריונים, חייב בכתיבת עבודה סמינריונית לכל קורס בו הוא משתתף. 

 

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת : 

http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N30,-N2017-N30201