מלגות- התוכנית הבין אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה 2019