דבר ראש המחלקה 2019

בס"ד, ה' בחשוון התשע"ט 14/10/18

סטודנטיות וסטודנטים יקרים
עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית,
אני מבקש לברך, אתכן ואתכם, בשנת לימודים פוריה, יצירתית מלמדת וחוקרת.

בראש הדברים, אני מבקש להביע את הערכתנו והוקרתנו לפרופסור אברהם אלקיים, ראש המחלקה היוצא, על התקופה שנשא בתפקידו, על התנופה והעשייה הרבה, ובאופן אישי מבקש גם להודות על התמיכה והליווי בכניסתי לתפקיד.

הסטודנטים והסטודנטיות החדשים המצטרפים אלינו, ללימודים למחקר בתארים השונים, קבלו נא את ברכת "ברוכים הבאים". אנו מברכים אתכם על הבחירה שלכם, ומאחלים לכם התאקלמות טובה במחלקה, והצלחה בלימודיכם. אנו – סגל המחלקה ומזכירות המחלקה – נמצאים כאן בכדי לסייע ולעזור.

הבחירה שלכם בלימודי "מחשבת ישראל" איננה מובנת מאליה. אך זכרו, כי גם אם לעתים יש ירידה במספר הנרשמים והלומדים ללימודים גבוהים במדעי היהדות ובמדעי הרוח בישראל, אין כל ירידה והפחתה בחשיבותם של לימודים אלה. יתר על כן, השפעתם של לימודי מדעי היהדות והרוח בכלל ו"מחשבת ישראל" בפרט, על דמותה של החברה הישראלית רבה ביותר. עדות לכך תוכלו למצוא למשל, בריבוי בבתי המדרש הפלורליסטיים, המכינות הקדם צבאיות, קבוצות הקריאה והלמידה, כתיבה ויצירה של ספרי שירה, ספרות טובה, וכתיבה הגותית ורעיונית.  

כפי שתגלו במהרה, עם הצטרפותכם ושותפותכם במחלקה למחשבת ישראל בבר אילן, אתם ואתן, מצטרפים למחלקה שיש בה אווירה ביתית ומקבלת פנים. היו גאים שאתם שותפים למחלקה בעלת איכויות אקדמיות ראויות לשבח: בהוראה, במחקר, בכתיבה וביצירה.

בשנים אחרונות, כתב העת "דעת" שיוצא לאור מטעם המחלקה, תופס את מקומו כבמה מרכזית ליצירת השיח המחקרי של מחשבת ישראל. בסגל המחלקה נמצאים חוקרים וחוקרות מן הפעילים והיוצרים ביותר בתחומי הפילוסופיה היהודית והקבלה, שותפים בכתיבה בארץ ובעולם בשיח המחקרי הרחב, שותפים פעילים בוועדות מחקר וארגונים אקדמיים, ונוכחותם בכנסים בינלאומיים ובמסגרות הבינלאומיות, זוכה לכבוד והערכה.  

שלושה נתיבים מכוונים את דרכנו במחלקה למחשבת ישראל :
* מחקר הגותי ופילוסופי של ספרות היצירה היהודית לדורותיה בתחומים של פילוסופיה יהודית מוסר וקבלה.
* בית להכשרה, העמקה ושכלול של הלמידה וההוראה בתחומי המחשבה היהודית והתרבות היהודית הישראלית.
* החוג אקדמי שממנו תוכל לצמוח הכתיבה של הגות יהודית בעת הזאת, פיתוח של ענפי מחשבה ורפלקסיה אודות הכתיבה והיצירה היהודית, ואף בית יוצר של התרבות העברית בארץ.

אנו רואים בכם ובכן, את השותפים הפעילים והטובים שלנו בפרויקט הזהות של החברה הישראלית: התמודדות עם שאלות היסוד של התרבות והזהות היהודית והישראלית, הכרה של סוגיות אתיות וחברתיות, עיון מעמיק בתולדות המחשבה היהודית, וכן יצירה וכתיבה של הגות עברית.

ולכם, תלמידינו ותלמידותינו ללימודים מתקדמים, הנמצאים בליבת העשייה של "מחשבת ישראל":
קידום המחקר בתחומי הפילוסופיה היהודית הסוד והקבלה.

סגל המחלקה לוקח על עצמו לסייע ולתמוך בהתמקצעות המחקרית שלכם, תוך הצבה של רף ציפיות גבוה, עמידה בדרישות הלימודים, ההשתתפות בסמינרים המחלקתיים, לימודי שפות מקור ושפות מחקר, כתיבה ומתודולוגית מחקר, ושותפות בחיים האקדמיים שמזמנים הלמידה והמחקר האוניברסיטאיים.
ועוד מילה אישית.
אני נכנס עתה לתפקידי החדש כראש המחלקה. אני נכנס לתפקיד זה ביראה בהיסוס, אך גם בשמחה ובתקווה.
אני רואה בתפקיד זה משימה שהוטלה עלי ועלי למלאה,
אך גם אופק לתרום להתפתחותה של המחלקה,
מעמדה בעולם האקדמי, ותרומתה האפשרית החשובה לחברה.
כלומדים ולומדות – חוקרים וחוקרות במחלקה – ראו נא את דלתי כפתוחה בפניכם ובפניכן.

בברכת שנה טובה וברכת הצלחה,
פרופ' חנוך בן פזי
ראש המחלקה למחשבת ישראל