קול קורא להגשת מועמדות לסדנה השנתית לחוקרות וחוקרים צעירים להיסטוריה ותרבות גרמנית בישראל

 
אנו מזמינים תלמידים ותלמידות לתארים מתקדמים להציג את מחקריהם בסדנה השנתית לחוקרות וחוקרים צעירים להיסטוריה ותרבות גרמנית בישראל. מטרת הסדנה, המתקיימת זו השנה ה-14 ,היא לחזק את הקשרים בין העוסקים בתחום ההיסטוריה הגרמנית והיסטוריה של
יהודי גרמניה בישראל, לעודד חילופי רעיונות וידע ולאפשר לחוקרים צעירים בתחום במה ידידותית להצגת מחקרם.
במסגרת הסדנה יציגו תלמידים לתארים מתקדמים את הפרויקט שלהם בקצרה )עד 20 דקות(. כל הרצאה תלּווה בתגובה של חוקר/ת בכיר/ה שיקבלו מבעוד מועד את ההרצאה בכתב, ולאחר מכן יתנהל דיון פתוח בין כל משתתפי הסדנה.
אף על פי שהסדנה מוקדשת להיסטוריה הגרמנית, מוזמנים גם חוקרות וחוקרים צעירים מהדיסציפלינות השונות מתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה והאמנויות, שתחום המחקר שלהם קשור לתרבות הגרמנית, להגיש את מועמדותם.
הסדנה תתנהל בשפה העברית, ותתקיים ב-22 בינואר 2019 באוניברסיטת בר אילן
 

קול קורא להגשת מועמדות